Communicatieproblemen in relatie

Leren communicerenEen betere communicatie in je relatie voorkomt relatieproblemen!

Communicatie in de relatie, de belangrijkste pijler waarop een relatie steunt!

Verkeerde of te weinig communicatie tussen partners leidt vaak tot relatieproblemen. Als je niet goed met je partner communiceert, hoe kun je deze dan duidelijk maken wat je wel of niet nodig hebt in je relatie? Een betere communicatie in je relatie voorkomt relatieproblemen!

5 manieren van communicatie die voor relatieproblemen kunnen zorgen.

1 Te weinig inhoudelijke communicatie

Er is niets mis met vragen zoals “Hoe was je dag?” maar als het alleen dit soort vragen zijn ontbreekt het aan diepgang en wordt de communicatie erg oppervlakkig. De gesprekken zijn dan wellicht meer ter opvulling van stiltes dan dat er daadwerkelijk iets gezegd wordt. Stel niet je vragen aan je partner omdat je denkt dat dit van je wordt verwacht maar stel je vragen omdat je geïnteresseerd bent in wat je partner doet of hoe deze iets voelt of ervaart. De gesprekken worden dan boeiender en krijgen meer diepgang.

2 Te veel voor de hand liggende uitspraken

Uitspraken als “Ik hou van je” of “Ik vind je mooi” omdat dat een standaard vaste uitspraak van je is geworden. Die uitspraak heeft op een gegeven moment geen waarde meer en zegt niets meer over hoeveel je echt van je partner houdt. Dit is hetzelfde als elke vrijdagmiddag een bloemetje geven, na enkele maanden heeft dat bloemetje ook niet meer zoveel waarde. Het is beter om te zeggen hoeveel je van je partner houdt op een onverwacht moment of bij een gelegenheid waarbij dit past.

3 Niet over problemen praten

Door niet over de problemen te communiceren worden deze steeds groter en zullen jullie steeds verder uit elkaar groeien. Je kunt deze gesprekken wel vermijden om ruzies te willen voorkomen maar uiteindelijk zal er, om een breuk in de relatie te voorkomen, toch over die problemen gepraat moeten worden. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het zal zijn om tot een oplossing te komen. Sterke relaties ontstaan juist door vanaf het begin van de relatie over problemen te praten en hier samen uit te komen.

4 Alleen defensief communiceren

Defensief communiceren, is als partners tegen elkaar terug reageren alsof ze worden aangevallen. De oorzaak van deze communicatie is meestal dat partners beiden een eigen mening hebben en het moeilijk vinden om naar zichzelf te kijken, laat staan om ergens bij te geven. Deze vorm van communicatie leidt tot discussies en uiteindelijk vaak tot niet meer communiceren.

5 Helemaal niet communiceren

Dit is misschien wel de meest effectieve manier om een relatie om zeep te helpen. Door niet met elkaar te communiceren is er weinig interesse in elkaar en mist de relatie de belangrijkste verbinding. Communicatie is nodig om elkaar te leren kennen. Alleen door je behoeftes en verlangens en ook je grenzen aan elkaar kenbaar te maken leer je elkaar echt kennen.

Communicatie is de belangrijkste pijler waarop een relatie steunt.
Zorg dat deze stevig is.

Welke communicatie voeren jij en je partner?

Meer thema’s die spanning en stress kunnen geven in je relatie: klik hier voor de relatiethema’s

Wil je direct werken aan een betere communicatie in je relatie?
Vraag persoonlijke (online)begeleiding van een van de begeleiders en therapeuten of bestel de lesmaterialen voor thuis in onze webshop.

Klik hier als je persoonlijke begeleiding zoekt

Klik hier voor info of bestellen van het werkboek:
    – leren communiceren voor relaties –